Europese aandelenmarkten noteren allemaal licht negatief voor het jaar. Deze matige start is voornamelijk te wijten aan een toenemende rente angst onder beleggers. Het moment dat de Amerikaanse 10-jaars rente de 3% naderde eind januari zorgde voor een verkoopgolf van aandelen over de hele wereld. De gedachte hierbij is dat hogere rentes negatief zijn voor zwaar gefinancierde bedrijven en huishoudens. De kredietbubbel is in de Verenigde Staten en Europa sinds de start van de crisis in 2008 immers alweer een stuk verder gegroeid.

Waar destijds de banken veelal de schulden op zich hadden genomen ligt deze nu veel meer bij de overheden en centrale banken. Een hogere rente in de toekomst zal hogere rentelasten met zich meebrengen. De hogere kosten voor het betalen van deze rente zorgt voor minder stimulans van de economie en geeft daarom onzekerheid over de houdbaarheid van toekomstige economische groei. Aangezien aandelenbeleggers economische groei nodig hebben om meer winstgroei bij bedrijven te kunnen verwachten is een te snelle rentestijging daarom een mogelijke reden voor koersdruk op de aandelenmarkten.

Toch ben ik van mening dat het huidige dipje op de Europese markten een mooie koopkans biedt voor de belegger. De reden dat rentes weer stijgende zijn komt door aantrekkende groei en oplopende inflatieverwachtingen. Een groeiende koopkracht in de economie is uitermate gunstig voor te verwachten omzet- en winstgroei van bedrijven. Met een gemiddelde koers/winst verhouding van 15 voor grote Europese beurzen samen met een groeiende verwachting van hogere winsten maakt het de beurzen relatief goedkoop in mijn optiek.

Onderstaande figuur toont de samenhang tussen renteschommelingen en aandelenmarktontwikkelingen in de Verenigde Staten. Zolang de rente onder de 3,5% voort beweegt heeft deze geen negatieve invloed op aandelen gehad sinds 1974. Sterker nog, dit heeft juist een sterk positief effect. Met een huidige rentestand van 2,25% voor de Amerikaanse 2-jaars rente werkt dit op basis van dit historische plaatje voorlopig positief door.
Correlaties

Voor Europa geldt dat de 2-jaars rente op dit moment rond 0% schommelt. Ook hier geldt dat dit voor de economie erg stimulerend werkt. Wat betreft de groeiende hoeveelheid schuld maak ik me voorlopig geen zorgen. Het overgrote deel wordt door overheden gefinancierd met looptijden tot 7 jaar. Van groter belang voor beleggers zijn daarom de te verwachten acties van de Europese Centrale Bank. Wanneer wordt gestart met het verhogen van de korte rente? Dit zal voorlopig nog even op zich laten wachten. De eerste rentestijgingen worden op zijn vroegst in 2019 verwacht. Pas als de economie veel harder groeit dan nu wordt verwacht en de inflatie snel oploopt dan kan dit eerder gaan plaatsvinden dan nu in de markt wordt ingeschat. Ik ben er dan wel zeker van dat de Europese aandelenmarkten zo’n 20% hoger staan dan waar we ons momenteel bevinden. Immers, de hogere economische groei zal zich dan hebben vertaald in betere bedrijfscijfers en meer vertrouwen onder beleggers.