Kan de daling van de Chinese Yuan gevolgen hebben voor onze rentestanden nadat deze valuta deze week snel daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Euro?

De reden is dat de Chinese centrale bank een lagere fixing van de Yuan ten opzichte van de Amerikaanse vaststelt.
In feite gebeurt nu niets anders dan wat met alle andere valuta’s is gebeurd dit jaar, namelijk een waardedaling ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Deze actie is dan waarschijnlijk ingegeven door de Yuan aan te passen aan de bewegingen in de internationale valutamarkten en tevens de wens van de Chinese autoriteiten om China te integreren in de globale financiële markten. Daar hoort marktwerking bij en dat doet China nu. Op langere termijn heeft China een doel om de eigen munt in een valutamandje van het IMF te laten opnemen. Daar past een aanpassing van de Chinese valuta in een internationale omgeving van een sterke dollar bij.

Maar wat betekent dit voor verwachting van de rentebeweging In Europa. Onze verwachting was dat door een verhoging van de Amerikaanse rente door de Amerikaanse centrale bank in de tweede helft van dit jaar, en de stijging van de headline inflatie doordat de daling van de olieprijs na een jaar is uitgewerkt, onze lange rente met een één procent zou kunnen stijgen.
Als we deze verwachting willen aanpassen door de beweging in de CNY moeten we eerst kijken wat de gevolgen zijn van de daling van de CNY. Deze zijn in willekeurige volgorde:

  • Lagere importprijzen voor Europa> Lagere inflatie >=Lagere rente
  • Export Europa naar China zal dalen > Economische groei daalt=Lagere rente
  • Door daling economische groei > Aandelen markten Europa lager = Lagere rente
  • Commodity prijzen dalen > Lagere inflatie=lagere rente
  • Olie lager > Lagere inflatie=Lagere rente
  • Overige Aziatische valuta’s zullen ook dalen > Lagere inflatie=lagere rente
  • Schuldenlast Aziatische leningen in vreemde valuta hoger>Minder krediet=Lagere rente

Als gevolg van bovenstaande zal de verwachte stijging van de lange rente in 2016 minder sterk zijn dan aanvankelijk gedacht.