De Amerikaanse beurzen hebben de afgelopen zes jaar een soortgelijke performance neergezet als in de periode 1922-1929 en 1993-1999.

Deze twee tijdsperiodes werden gekenmerkt door sterke economische groei, lage werkloosheid en een ruime kredietverlening. Het vertrouwen onder beleggers was destijds zo groot dat koers/winst verhoudingen opliepen tot meer dan 25. 25 maal de winst betalen voor een bedrijf betekent een rotsvast vertrouwen in de toekomst hebben op meer groei. Immers, zonder sterk te verwachten groei is een aandeel tegen 25 keer de winst kopen behoorlijk risicovol.

U kunt in de figuur zien dat de aandelenperformance sinds 2009 in de Verenigde Staten in de buurt komt van de eerder genoemde perioden. Wat u ziet is een enorme bubbel in de maak. Vooral het grote verschil in economische groei en werkeloosheid nu ten opzichte van de vorige periodes is zorgwekkend.

Economische groei in de VS komt al jaren niet op gang en schommelt rond de 2 procent. De werkloosheid is daarbij wel gedaald maar de arbeidsparticipatiegraad is sterk afgenomen wat inhoudt dat de werkloosheid veel hoger is dan de statistieken laten zien.

De huidige koerswinstverhouding is ruim 27 voor de Amerikaanse S&P500. Men betaalt nu dus 27 maal de winst voor S&P500 bedrijven om deze in portefeuille op te nemen. Met in het achterhoofd het gegeven dat de monetaire verruiming is gestopt en de eerste renteverhoging mogelijk aanstaande is vind ik dat een erg hoge waardering.

De grootste toestroom richting aandelen komt momenteel vanuit particulier vermogen. Meestal de laatste groep beleggers die de koersen nog hoger zetten. Ondanks dat er weinig alternatieven zijn in de rentesfeer moet u erop bedacht zijn dat grote correcties kunnen plaats vinden bij kleine economische tegenvallers. Ook zal een rentestijging de aandelenmarkten normaliseren naar lagere niveaus. Het wordt dan minder interessant om aandelen aan te houden tegenover rentebeleggingen.

De rally is gebaseerd op hoop, lage rentes en goedkoop geld. Helaas niet op lage werkeloosheid, ruime kredietverlening en hoge economische groei. Het toekomstbeeld voor de aandelenmarkten is redelijk duidelijk geschetst in de jaren na 1929 en 1999. Ik denk dat ook nu het gevaar loert op een stevige correctie ergens in de loop van 2015.