Velen waarschuwen voor een obligatiebubble. Dat doen ze al jaren. En al jaren hebben ze ongelijk. Dat ooit de rente gaat stijgen vanaf een bepaald punt is evident.

Maar om vanwege deze reden obligaties te mijden is verkeerd. Men gaat sowieso voorbij aan het feit dat obligaties in iedere portefeuille thuishoren, om risico’s te spreiden en de gevolgen van dalingen en de volatiliteit van aandelenbeleggingen te dempen. Toezichthouders verwachten een substantieel deel aan obligatiebeleggingen in iedere portefeuille en deze zijn misschien wel de belangrijkste bijdrage aan het begrip vermogensbehoud.
Maar hoe dan om te gaan met obligaties in de huidige markt?

Dan moet je eerst een renteverwachting ontwikkelen. De rente bestaat uit een absolute rentecomponent en een relatieve rentecomponent.
De eerste is een potpourri van toekomstige inflatie en economische groeiverwachtingen en de tweede bestaat uit een kredietopslag en een illiquiditeitspremie. In deze column zal ik alleen het absolute rentedeel bespreken.
De eerste component is de inflatieverwachting. Prijsbewegingen van grondstoffen zijn een belangrijk onderdeel hiervan. De laatste 12 maanden is zoals bekend de olieprijs gehalveerd, maar als we aannemen dat de olieprijs nu zal stabiliseren zal de inflatie als gevolg hiervan stijgen.
Immers inflatie wordt berekend ten opzichte van de periode 12 maanden hiervoor. Een van de redenen van de lage inflatie in de afgelopen maanden is de halvering van de olieprijs vanaf september 2014. Dit effect is dus binnenkort uitgewerkt. De gevolgen voor de inflatie ziet u in onderstaand plaatje. Door de stabilisatie van de olieprijs stijgt de headline inflatie naar 1.5%.


Bron: HFE Economics

Iedere obligatiebelegger wil op zijn minst gecompenseerd worden voor inflatie en daarnaast nog iets extra’s verdienen. Dit laatste noemt men de reële rente, deze bedraagt gemiddeld tussen de 0.5 % en 1.0%. Op basis van een inflatieverwachting van 1.5% zou de 10 jaar Nederlandse staatsrente volgend jaar naar 2-2.5% moeten bewegen.

De tweede component om tot een rentevisie te komen is de economische groeiverwachting.  Voorspellingen omtrent economische groei zijn steevast te optimistisch en wij bestempelen de groei in de komende jaren op zijn zachtst gezegd als gematigd. Een van de redenen hiervoor is de beperkte kredietverlening. Hieronder ziet u de kredietverlening vanuit Europese banken aan consumenten en het bedrijfsleven en  deze beweegt zich momenteel rondom de nullijn.


Bron: HFE Economics
Dus samenvattend is het beter als particuliere obligatiebelegger geen obligaties meet een lange looptijd in je portefeuille op te nemen. Immers hoe langer een obligatie hoe groter de koersdaling bij een rentestijging.  De korte kant van de rentecurve zal echter de komende jaren laag blijven. De Europese Centrale Bank heeft aangegeven de korte rente de komende jaren niet te verhogen.

Als gevolg van bovenstaande betekent dit dat het ideale beleggingspunt van een obligatieportefeuille rondom het vier jaars punt ligt. De vier jaars beleggingen van dit moment zullen over twee jaar twee jaars beleggingen zijn en niet geraakt worden door de rentestijging aan de lange kant. Sterker nog zoals zichtbaar is, kan er zelfs sprake zijn van enige koerswinst als de curve zo blijft als hij nu is. En het mooie is dat de cashflows die vrijvallen uit de bestaande obligaties kunnen worden herbelegd tegen de verwachte toekomstige hogere rentes op het langere eind van de curve.