24 november 2022

Nieuwe financieringsfaciliteit maakt kleine exporttransacties voor mkb mogelijk

Invest International lanceert een nieuwe financieringsfaciliteit voor kleine bedragen bedoeld voor mkb-exporttransacties in samenwerking met vermogensbeheerder OHV en exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (DSB). In lijn met de strategie om het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Het initiatief focust op kleinere exporttransacties die vaak buiten de boot vallen bij traditionele financieringsvormen.

De transacties voor de financieringsfaciliteit worden uitgevoerd vanaf € 100.000,- tot circa € 5 miljoen met gebruik van bevoorschotting van wissels. Vermogensbeheerder OHV heeft eenzelfde product de laatste jaren met succes in de markt gezet, maar door de handen ineen te slaan met Invest International en Atradius DSB kan de financieringsoplossing op grotere schaal worden uitgerold en meer mkb-bedrijven bereiken.

Voor de eerste fase maakt Invest International € 20 miljoen beschikbaar, de start om de mkb-financieringsfaciliteit in de nabije toekomst uit te breiden.

Joost Oorthuizen, CEO van Invest International: “Het ondersteunen van Nederlandse mkb-bedrijven is een belangrijk onderdeel van Invest Internationals mandaat. Met dit initiatief dichten we het gat in de financieringsmarkt voor kleinere exporttransacties en maken de weg vrij voor extra verdienmogelijkheden voor ondernemers."

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: ‘Het is goed en belangrijk dat Invest International met de betrokken partijen specifiek voor het mkb met een exportfaciliteit komt. Bij de reguliere banken is het voor ondernemers steeds lastiger geworden om dit soort financiering te krijgen, terwijl er voor tal van mkb-bedrijven goede kansen liggen op buitenlandse markten.’

Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Onze economie draait op het midden- en kleinbedrijf, en is dus van groot belang. Erg zonde dat het voor onze ondernemers nog zo lastig is om internationale projecten gefinancierd te krijgen. Dit fonds geeft de bedrijven toegang tot exportfinanciering waar zij voorheen bij banken werden afgewezen. Dat is goed voor onze economie én gunstig voor het bereiken van duurzame oplossingen, ook in ontwikkelingslanden.”

Erik Bakker, CEO van OHV: “We hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt met Invest International wat geresulteerd heeft in een unieke financieringsfaciliteit voor ondernemers. Met de toekenning van dit mandaat zijn wij in staat een verdere bijdrage te leveren aan de duurzame groei van het Nederlandse mkb. We zijn verheugd met deze stap en zien ernaar uit om samen mee te werken aan het verwezenlijken van de internationale dromen van Nederlandse mkb-ondernemers.”

Bert Bruning, Managing Director van Atradius DSB: “Deze mooie samenwerking geeft de wisselfinanciering een goede stimulans en past goed bij onze focus op mkb-exporteurs. Het is een uitstekende en relatief simpele oplossing voor de kapitaalbehoefte onder exporterende mkb’ers die minder door de markt wordt opgepakt maar juist veel innovatieve en duurzame oplossingen een duwtje in de rug kan geven.”

Over Invest International:
Invest International is een impact investeerder in innovatieve Nederlandse oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's). Het biedt financieringsoplossingen en projectontwikkeling, voornamelijk in projectfinanciering en exportfinanciering. Invest International heeft als doel internationale activiteiten en projecten van Nederlandse bedrijven die bijdragen aan de Nederlandse economie te ondersteunen. Om de internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen van de BV Nederland te verbeteren. Naast het stimuleren van internationale projecten die oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen zoals het bijdragen aan duurzame economische groei. Het bedrijf is een joint venture van het Nederlandse ministerie van Financiën (51 procent) en ontwikkelingsbank FMO (49 procent). Het hoofdkantoor is gevestigd Den Haag. Meer informatie: www.investinternational.nl

Over Atradius Dutch State Business:
Atradius Dutch State Business (DSB) is sinds 1932 de officiële exportkredietverzekeraar (Export Credit Agency) van Nederland. Atradius DSB biedt exporteurs van kapitaalgoederen, internationaal opererende aannemingsbedrijven, banken en investeerders een breed scala aan verzekeringen en garanties tegen risico’s van internationale handel. Deze diensten worden aangeboden namens en voor rekening van de Nederlandse staat. Vanuit de overheid zijn het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsverantwoordelijk. Atradius DSB maakt deel uit van Atradius N.V., een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld met kantoren in meer dan 50 landen.

Over OHV:
OHV is sinds 1932 actief op de financiële markten. Aanvankelijk was zij actief voor haar institutionele relaties zoals lagere overheden, verzekeraars, banken, corporates en woningbouwverenigingen. Later is zij het vermogen van particuliere relaties gaan beheren. Binnen OHV is het label Voordegroei betrokken bij de gehele keten van het sourcen, kyc, analyse en monitoring van het Nederlandse MKB ten behoeve van de financieringsoplossingen binnen de OHV groep. Bij OHV werken ruim 55 specialisten die zich inzetten om zo goed mogelijk voor het vermogen van haar relaties te zorgen.

Nieuwe financieringsfaciliteit maakt kleine exporttransacties voor mkb mogelijk