26 juli 2023 | Door: Edin MujagićEdin Mujagić

dé minister van Financiën 2023 is…..

’In die ingewikkelde omgeving, schrijft prudent begrotingsbeleid ons voor de druk op inflatie niet verder op te voeren en buffers te herstellen’. Onder meer dit zei Jim Chalmers, de Australische minister van Financiën onlangs, als onderdeel van zijn betoog waarin hij met hand en tand het begrotingsoverschot van zo’n 20 miljard Australische dollar verdedigde.

Veel politici willen namelijk dat Chalmers dat geld gebruikt om Australiërs te helpen omdat ze last hebben van de hogere rentestanden en hoge inflatie. Tevergeefs want Chalmers houdt voet bij stuk. Dat maakt hem wat mij betreft nu al dé minister van Financiën van 2023.

Chalmers zegt namelijk niets anders dan wat economisch gezien zo logisch is als het maar kan. Hij zegt namelijk dat als de overheid nu nog meer zou gaan uitgeven, dat olie op het inflatievuurtje zou zijn. Ofwel: elke emmer water (renteverhogingen) die de centrale bank gebruikt om die brand te blussen, wordt ongedaan gemaakt door de overheid. Ander gezegd: inflatie bestrijden kan nou eenmaal niet zonder economische pijn.

Wat we ook niet moeten vergeten, is dat verantwoord begrotingsbeleid níet op gespannen voet staat met mensen helpen. Het is niet zo dat een land met een traditie van prudent begrotingsbeleid bevolkt wordt door arme, werkloze sloebers. Nederland is een van de best denkbare voorbeelden!

Verantwoord begrotingsbeleid

De Australische regering helpt de eigen onderdanen overigens al behoorlijk, net zoals alle andere regeringen ter wereld, het is niet zo dat de regering in Canberra de Australiërs laat vallen. De werkloosheid in het land is overigens met 3,5 procent zeer laag, dus het is niet alsof mensen geen geld kunnen verdienen.

Bovendien maakt die regering er geen gewoonte van geld over te houden; het is het eerste overschot in 15 jaar tijd en is veroorzaakt door eenmalige meevallers. Dan is het prudent, dunkt me, dat geld op zij te leggen, te meer daar je weet dat je de komende jaren nogal wat financiële uitdagingen mee gaat maken.

Mijn voorstel is: haal de beste man op 16 oktober naar Europa!

Waarom op 16 oktober? Omdat op die dag de ministers van Financiën van de eurolanden bij elkaar komen. In de muntunie geldt dat er begrotingstekorten zijn zover het oog reikt. Er lijkt wel een wedstrijdje gaande wie kan een hoger tekort hebben! Alle eurolanden samen zitten dit jaar naar verwachting 4 procent in het rood en als ik naar de grote vier kijk (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) dan zie ik daar tekorten van tussen ongeveer 3 tot ruim 5 procent van het bruto binnenlands product.

Zulke hoge tekorten, betekent dat de reeds vaak veel te hoge staatsschulden nog hoger worden wat op zijn beurt het effectief bestrijden van de inflatie door de ECB heel lastig maakt.

Persoonlijk zou ik de eurolanden ministers van Financiën graag een ’ongemakkelijke economische waarheid’ geven maar dat zit er niet in. Geeft niet, als ze Chalmers maar uitnodigen op de thee!

Deze column is 26 juli jl. gepubliceerd in Dft.nl

dé minister van Financiën 2023 is…..
Over de auteur

Over de auteur
Edin Mujagić

Edin Mujagic is hoofdeconoom en onderdeel van ons beleggingcomité. Naast zijn werk bij OHV heeft Edin meerdere boeken geschreven over macro-economische en monetaire geschiedenis. Daarnaast is hij een graag geziene spreker en auteur bij gerenommeerde media.