12 oktober 2022 | Door: Edin MujagićEdin Mujagić

Erg, erger, ergst, voorspelt meteoroloog IMF

‘Het is erg en het ergste moet nog komen’. Dat is in het kort de weersvoorspelling van de economische meteoroloog Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vandaag is de nieuwste editie van het World Economic Outlook verschenen.

Een groot deel van het Westen zal in 2023 een recessie weten te ontlopen maar nog steeds zal één derde van de wereldeconomie krimpen. En in het resterende twee derde deel zal het vaak aanvoelen als een recessie, ook als daar, formeel, geen sprake van is.

De wereldeconomie heeft drie grote problemen volgend jaar, aldus het IMF, namelijk de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan, groeivertraging in China en de hoge inflatie.

Hoewel de economische vooruitzichten alles behalve rooskleurig zijn, moeten de centrale banken doorgaan met het verhogen van de rentes, schrijft het IMF.

Ja, natuurlijk, hogere rentes te midden van een recessie, dat is onwenselijk. Veel prominente economen roepen de Fed en andere centrale banken op daarop te stoppen met renteverhogingen. Het IMF maakt daar gehakt van, verstandige taal als u het mij vraagt.

Recessie

Het IMF zegt dat er inderdaad een risico bestaat dat door die renteverhogingen recessie op meer plekken een feit wordt in 2023. Maar, aldus de economen van het Fonds, de kosten van niets of te weinig doen, zijn groter dan de kosten van te veel de rente verhogen, een recessie dus.

Nu te weinig tegen inflatie doen, zou ervoor zorgen dat de inflatie te lang hardnekkig hoog blijft en geloofwaardigheid van de centrale banken eronder lijdt. Uiteindelijk zouden die de hoge inflatie alsnog moeten aanpakken, alleen zouden er dan veel meer renteverhogingen nodig zijn.

Er is wel een belangrijke ‘maar’, in mijn optiek.

Economische modellen waar onder meer het IMF mee werkt, hebben als kenmerk dat ze de economische situatie extrapoleren naar de toekomst. Ofwel: als het goed gaat, voorspellen ze aanhoudend goed weer en als het slecht gaat, zien de stormen heviger worden. Omslagpunten spotten kunnen die modellen nauwelijks.

Als ik naar 2023 kijk, dan houd ik er rekening mee dat de inflatie behoorlijk zal dalen, vooral doordat de bijdrage uit de energiehoek wegvalt.

Niet dat de geldontwaarding normaliseert, dat zie ik de komende jaren niet gebeuren, maar een duidelijke omslag van stijging naar daling in combinatie met lage economische groei c.q. recessie, kan zomaar de Fed en andere centrale banken de ruimte verschaffen te stoppen met renteverhogingen en zelfs renteverlagingen tussen neus en lippen in de mond te nemen.

En dát zou de ramingen van het IMF ingrijpend, en ten goede, wijzigen. Ik hoop dat de World Economic Outlook van deze maand, een mooi voorbeeld zal zijn van onterechte somberheid.

Deze column is 12 oktober jl. gepubliceerd in Dft.nl

Erg, erger, ergst, voorspelt meteoroloog IMF
Over de auteur

Over de auteur
Edin Mujagić

Edin Mujagic is hoofdeconoom en onderdeel van ons beleggingcomité. Naast zijn werk bij OHV heeft Edin meerdere boeken geschreven over macro-economische en monetaire geschiedenis. Daarnaast is hij een graag geziene spreker en auteur bij gerenommeerde media.