1 februari 2023 | Door: Edin MujagićEdin Mujagić

Hoge schulden gevaar voor wereldeconomie

Vorig jaar stond, in economische zin, in het teken van hoge en stijgende inflatie en vrees over hoe diep en lang de recessie in 2023 zal zijn. Hoe lang en diep, want dat die niet te vermijden zou zijn, dat was voor velen min of meer een feit. Het regende dan ook neerwaartse groeiramingen. Zoals die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Toen het IMF in oktober vorig jaar zijn World Economic Outlook publiceerde, was de stemming gedrukt. Wat een verschil met eerder deze week, toen de bijgewerkte versie ervan het daglicht zag! De groei zal hoger zijn dit jaar dan eerder werd geraamd en de kans dat het westen een recessie zal weten te ontwijken, wordt groter geacht dan de kans op een krimp. Het Verenigd Koninkrijk is de enige uitzondering op die regel. Daar lijkt de economie in 2023 te krimpen.

Dat zijn natuurlijk berichten die we liever lezen dan weer eens een deprimerende economische vooruitblik.

Het is ook een bericht dat zeer plausibel is. De inflatie is nu al enige maanden aan het dalen en de piek ligt achter ons. In Nederland komt de geldontwaarding nu al sinds september vorig jaar elke maand iets lager uit dan een maand eerder. Hetzelfde beeld zien we in de VS en een groot deel van Europa.

In het verlengde daarvan maken de centrale banken zich op om te stoppen met het verhogen van de rente. Deze week besluiten onder meer de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (Fed) in de VS met hoeveel de rente omhoog zal gaan, maar de kans is groot dat ze nog voor de zomer ermee zullen stoppen.

Chinese economie

De Chinese economie doet ook weer volledig mee met de wereldeconomie, nadat dat land jarenlang dicht was voor de rest van de wereld en de eigen bevolking te maken had met het zeer strenge zero covid-beleid, met alle ontwrichtende effecten daarvan op de economie.

Gezien het bovenstaande is het geen wonder dat beleggers een prima eerste maand van het jaar achter de rug hebben. Dat geeft ze hoop dat 2023 in dat opzicht een aanmerkelijk beter jaar zal zijn dan 2022.

Zijn de grootste economische problemen van de wereld dus kleiner geworden? Nee. Neem de hoge schulden. Die blijven zeer hoog en zullen verder toenemen. Daarmee wordt het in mijn ogen grootste probleem voor de wereldeconomie voor de komende jaren, almaar groter.

Hoewel de inflatie nu al enkele maanden op rij zakt en de komende maanden ongetwijfeld verder zal dalen, blijft de geldontwaarding aan de behoorlijk hoge kant. En dat blijft de komende jaren het geval, vrees ik. Door een aantal redenen, zoals arbeidsschaarste, deels terugdraaien van de globalisering, maar ook de bereidheid van de centrale banken een hogere inflatie dan in het verleden, te gedogen.

Te gedogen enerzijds omdat die krachtig aanpakken van veel hogere rentestanden vereist, maar wat voor een chaos kan zorgen door de eerdergenoemde hoge schulden. Te gedogen anderzijds om via die weg die schuldenberg te eroderen.

Nee, de wereldeconomie is nog niet out of the woods. Zeker niet. 2023 is te vergelijken met het aankomen op de hei midden in het bos vol gevaren. Je kunt enige tijd op die overzichtelijke hei doorbrengen, maar uiteindelijk moet je door. Het bos in.

Deze column is 1 februari jl. gepubliceerd in Dft.nl

Hoge schulden gevaar voor wereldeconomie
Over de auteur

Over de auteur
Edin Mujagić

Edin Mujagic is hoofdeconoom en onderdeel van ons beleggingcomité. Naast zijn werk bij OHV heeft Edin meerdere boeken geschreven over macro-economische en monetaire geschiedenis. Daarnaast is hij een graag geziene spreker en auteur bij gerenommeerde media.